Privacy beleid Actifyt

Artikel 1: Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Equi4S, hierna de “verkoper” genoemd.

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt.

De verkoper zal de privacy van alle gebruikers van haar website waarborgen en zorgvuldig omgaan met hun persoonsgegevens. De verkoper zal ten alle tijden ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die de klant aan de verkoper verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2: Welke persoonsgegevens verzamelt de verkoper en waarom?

De verkoper ontvangt, verzamelt en bewaart alle gegevens en informatie die de klant zelf aan de verkoper verstrekt en die de verkoper verzamelt doordat de klant gebruik maakt van de dienst.

De verkoper verzamelt de volgende persoonsgegevens ook “bestelgegevens”:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens (factuur- en leveringsadres)

 • Betaalgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

De bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk omdat gekocht producten op een bepaald adres moeten afgeleverd worden. De verkoper gebruikt de verzamelde bestelgegevens in het algemeen om bestellingen af te handelen die via de website zijn geplaatst (onder meer voor het verwerken van de klant zijn betaalgegevens, het klaarmaken voor verzending, en het verstrekken van facturen en/of bestelling bevestigingen). De verkoper gebruikt deze bestelgegevens bovendien om:

 • met de klant te communiceren;

 • bestellingen te controleren op potentiële risico's of fraude;

 • de klant informatie en advertenties over zijn producten of diensten te sturen, volgens de door de klant aangegeven voorkeuren.

Naast deze gegevens verzamelt de verkoper ook “apparaat gegevens” zoals:

 • gegevens over de klant zijn webbrowser;

 • de klant zijn IP-adres (internetprotocoladres);

 • gegevens over individuele webpagina’s of producten die de klant bekijkt;

 • de websites of zoektermen die je op de website hebben gebracht;

 • informatie over je interactie met de website

We gebruiken de verzamelde apparaat gegevens (met name je IP-adres) voor controle op potentiële risico's en fraude, en meer in het algemeen om onze Site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten op de Site navigeren en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

Artikel 3: Delen van de persoonsgegevens

We verstrekken de klant zijn persoonsgegevens aan derden die ons helpen zijn persoonsgegevens te gebruiken zoals hierboven wordt beschreven. De verkoper gebruikt bijvoorbeeld Shopify om zijn onlinewinkel te beheren. Op de pagina https://www.shopify.nl/juridisch/privacy lees je hoe Shopify omgaat met de klant zijn Persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt de verkoper Google Analytics om te begrijpen hoe zijn klanten de website gebruiken. Op de pagina https://policies.google.com/privacy?hl=nl vind je meer informatie over hoe Google je Persoonsgegevens gebruikt. Je kunt je ook afmelden voor het gebruik van Google Analytics op de pagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Artikel 4: Cookies en andere technieken/technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld de klant zijn taalvoorkeur voor een website. Wanneer de klant de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website de klant zijn browser en kan bijvoorbeeld zijn taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op de klant zijn computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over de klant zijn gebruik van de website (met inbegrip van zijn IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de klant de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De verkoper heeft hierop geen invloed.

Artikel 5: Bewaring van de persoonsgegevens

Wanneer de klant een bestelling plaatst via de website, bewaart de verkoper de klant zijn  bestelgegevens (persoonsgegevens) tot hij de verkoper vraagt deze gegevens te verwijderen.

Artikel 6: Bescherming van de persoonsgegevens

De verkoper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de verkoper maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@actifyt.com.

Artikel 7: Aanpassen van de persoonsgegevens

De klant heeft ten alle tijde recht op inzage in de persoonsgegevens waarover de verkoper beschikt. De klant kan tevens de verkoper verzoeken om deze persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Als de klant van deze rechten gebruik wilt maken, kun hij contact met de verkoper opnemen via deze contactgegevens: info@actifyt.com. De verkoper zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek reageren.

Artikel 8: Updates van het privacy beleid

De verkoper behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen, raadpleeg daarom regelmatig het privacy beleid. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als de verkoper materiële wijzigingen aanbrengt in dit beleid, zullen we de klant hier van op de hoogte stellen.